Stereomikroskopy radu EMZ

Kategórie: ,

Popis

Stereomikroskopy radu EMZ predstavujú stavebnicový systém. Skladajú sa z tela, držiaka tela zaisťujúceho ostrenie, stojana (je na ňom umiestnený držiak tela) a osvetlenia. Všetky tieto položky je možné voliť tak, aby boli optimálne zaistené potreby užívateľa. Telo je základom modulárnych stereo mikroskopov. Obsahuje objektívy a prizma prostredníctvom ktorých je získavaný obraz vzorky, zväčšený a nasmerovaný do trubíc okulárov. Telo samo o sebe nemôže byť použité na pozorovanie objektov. Sú potrebné okuláre pre ďalšie zväčšenie obrazu a pre vlastnú realizáciu pozorovania.

Telá so zoomom sú najflexibilnejšie, pretože ponúkajú širší rozsah zväčšenia v porovnaní s typmi používajúcimi karuselovou výmenou objektívov (EMT) alebo s typmi s pevným zväčšením (EMF). Tak ako zoomovacia optika pri kamerách, zoomovacie objektívy postupne zväčšujú alebo naopak znižujú zväčšenie, čo vedie k tomu, že obraz predmetu v očiach pozorovateľa rastie alebo sa zmenšuje.