Kurzy

Ústav materiálov MTF STU Trnava
Centrum Excelentnosti Buehler
Mitar s.r.o.

organizuje

Základný kurz metalografickej a materiálovografickej prípravy

Program kurzu je zameraný na preškolenie technických pracovníkov v metalografických laboratóriach na obsluhu moderných prístrojov a zariadení, ako aj na rozšírenie teoretických znalostí z prípravy metalografických a materiálovografických vzoriek s následným vyhodnotením pomocou svetelnej mikroskopie. Súčasťou kurzu je aj príprava vlastných vzoriek a praktická výmena skúseností absolventov kurzu. Na záver kurzu získajú absolventi osvedčenie o spôsobilosti práce v metalografickom ( materiálovografickom ) laboratóriu.

Termín konania: podľa dohody

Počet účastníkov: maximálne 6

Miesto konania: Centrum excelencie Buehler
Ústav materiálov
Materiálovotechnologická fakulta STU
Bottova 25, 917 24 Trnava
http://www.mtf.stuba.sk

Odborní garanti: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

Ing. Mária Dománková, PhD.