Brúsenie a leštenie

Špeciálnymi postupmi pre vybrané materiály sú elektrolytické alebo chemické leštenie. Pre mechanické leštenie sa používajú v podstate rovnaké stroje ako pre brúsenie a leštenie, zmenia sa len parametre (otáčky). Pre brúsenie/leštenie sa používajú ručné, poloautomatické a úplne automatické brúsky/leštičky väčšinou s rotujúcim kotúčom.