Mikroskopy

Na dokumentáciu a štúdium štruktúry materiálov sa používajú okrem iného aj optické mikroskopy, stereomikroskopy, makroskopy, makroobjektívy, rôzne snímacie kamery. Všetky tieto zariadenia firma Mitar s.r.o. dodáva. Výsledky mikroskopických sledovaní závisia hlavne na kvalite preparátov. Dodáme Vám vybavenie pre metalografiu, petrografiu i skúšanie kovov presne podľa Vašich potrieb a personál zaškolíme.