Špeciálne kotúče

Popri rozbrusovacích kotúčoch je možné použiť aj špeciálne kotúče:

AcuThin kotúče

-sú určené na rýchle delenie malých a delikátnych vzoriek, ale sú vhodné aj na rezanie veľkých robustných vzoriek. Majú všestranné použitie pre veľké množstvo materiálov. Hrúbka kotúčov maximálne 0,81mm pri priemere kotúča 300mm!

Orbitálne rezné kotúče

– sú špeciálne kotúče pre orbitálne píly upravené tak, aby maximálne využívali ich technologické výhody. Rez týmito kotúčmi je veľmi rýchly, s minimálnou deformáciou a bez spálených miest.

CBN a diamantové kotúče

-sú špeciálne rezné kotúče, ktoré sa používajú pri delení špeciálnych materiálov, ako sú veľmi tvrdé materiály (tvrdokovy, keramika, petrografické vzorky…) a alebo naopak mäkké materiály (polyméry, guma, plasty…)