Rozbrusovacie kotúče

Najbežnejším deliacim zariadením v laboratóriách býva rozbrusovacia píla. Na delenie sa  používajú rozbrusovacie kotúče rôznej konštrukcie, s rôznym zrnom a pojivom.