Diamantové kotúče

Diamantové presné píly sú určené pre špeciálne delenie malých, delikátnych alebo extrémne tvrdých materiálov. Tieto píly primárne používajú tenké kotúče s kovovou matricou a diamantovým brusivom, čo umožňuje presný rez (s presnosťou na jednotky μm), minimálny odber materiálu pri reze a minimálnu deformáciu (v jednotkách μm). U väčších píl, ktoré používajú otáčky cez 3000 ot/min, je možné použiť i rozbrusovacie kotúče.

Výber kotúče závisí rovnako ako u rozbrusovacích kotúčov na rezanom materiály. Potrebné je taktiež dostatočné chladenie pri rezaní vhodným chladiacim médiom, najlepšie s protikoroznými prídavkami a správne upnutie materiálu pri reze.