Firma Mitar s.r.o. sa zameriava na komplexné dodávky
laboratórnej techniky v oblasti skúšania materiálov.

Riešenia pre prípravu, testovanie a analýzu materiálov

 • null

  Delenie

 • null

  Zalievanie

 • null

  Brúsenie a leštenie

 • null

  Tvrdomery a softvér

 • null

  Mikroskopy

 • null

  Spotrebný materiál

Firma Mitar s.r.o. sa zameriava na komplexné dodávky laboratórnej techniky v oblasti skúšania materiálov.

Pre oblasť metalografie a petrografie dodávame vybavenie od najväčšej svetovej firmy v obore BUEHLER Ltd.,USA., ktorú od roku 1996 zastupujeme na území Slovenskej republiky. Ponúkané produkty sú určené predovšetkým na hodnotenie štruktúry kovov a zliatín ako aj na štúdium nerastov. Zaisťujeme komplexné dodávky laboratórií na kľúč vrátane strojov a zariadení pre spracovanie výsledkov- archiváciu a obrazovú analýzu s vyhodnocovaním merania tvrdosti na PC, ponúkame zariadenia a spotrebný materiál určený pre oblasť metalografie, petrografie ako aj mechanické skúšky vrátane zariadení pre spracovanie výsledkov.

Za účelom konzultácie a expertízy v materiálovej oblasti bolo zriadené Center of Excellence. Tento projekt je zameraný na technickú podporu a transfer technológií v oblasti prípravy vzoriek a ich vyhodnocovania, z technických i prírodných materiálov, pre skúmanie štruktúrnych a ďalších materiálových vlastností. Hlavným cieľom projektu je podpora výuky študentov príslušných oborov v duchu „Good Practise“, ako i ďalšie vzdelávanie účastníkov všetkých ďalších foriem postgraduálneho štúdia a odbornej verejnosti. CoE sa zapája do aktivít všetkých príbuzných organizácií ako sú napr. univerzity, výskumné a vývojové centrá, asociácie materiálových skúšobní, normalizačné inštitúcie, vedecké spoločnosti a kluby, akreditačné pracoviská a pod.