Vákuové systémy sa používajú na zabránenie preniknutiu vzduchu do zalievacích prostriedkov alebo vzoriek. Pôsobením vákua sa medzery medzi vzorkou a epoxidom zmenšia, prípadne úplne vymiznú, póry vo vzorke sa zaplnia, čím sa celkovo zlepší konečný výsledok.

Cast N´Vac 1000  je zariadenie pre súčasnú infiltráciu a zalievanie väčšieho počtu vzoriek. Jedná sa hlavne o vzorky poróznych materiálov, komplikovaných tvarov, o vzorky s rôznymi povrchovými vrstvami, o vzorky materiálov pripravovaných práškovou metalurgiou, vzorky mineralogické alebo petrografické.

Vákuum sa dosiahne pomocou vákuovej pumpy, ktorá je prepojená s pracovným priestorom podtlakovej komory s priehľadným vrchným dielom. Vzorky sa kladú na motorizovaný otočný stôl do zalievacích formičiek a jednoduchým liacím zariadením sa postupne zalievajú. Zalievacie zariadenie je taktiež v pracovnom priestore, takže zalievacia hmota je pred zaliatím odplynená.