SimpliMet 4000 je  automatický lis na vzorky, ktorý prináša rýchlosť a inteligenciu do procesu lisovania vzoriek za tepla. Má jednoducho použiteľné ovládacie rozhranie. Jedná sa o elektro- hydraulický systém, kde môže užívateľ definovať tlak, teplotu ohrevu a dobu chladenia. Formy pre lisovanie sa dodávajú v klasických veľkostiach od 1´´ (25mm) do 2´´ (50mm). Lis sa vyznačuje extrémne krátkym časom pre celý cyklus prípravy vzorky – pre vzorku 30 mm trvá príprava vrátane chladenia cca 6 min ako pre jednu vzorku, tak aj pre vzorky dve v rámci duplexnej prípravy. Lis sa vyznačuje vysokou odolnosťou a je vhodný do náročných prevádzok, kde je požadovaná príprava veľkého počtu vzoriek.

Lis je vybavený vyváženým uzatváracím mechanizmom najlepším vo svojej triede. Komora sa uzatvára iba veľmi malou prítlačnou silou- optimalizované pre ovládanie jednou rukou. Aretačné body pri uzamknutí a odomknutí poskytujú jasnú spätnú väzbu obsluhe, kedy je komora uzavretá alebo otvorená. Kroky ohrevu a chladenia sú plne optimalizované pre maximálnu efektivitu celého procesu. Použitý je inteligentný chladiaci postup SmartCool™. Ten inteligentne ukončí chladiaci krok a dokončí lisovací proces automaticky, akonáhle je možné so vzorkou bezpečne manipulovať. Doba spracovania a spotreba vody sú rovnako pomocou SmartCool ™ plne optimalizované. Voľba pre termoplastické materiály – ako je transparentný TransOptic ™ plne riadi proces tak, aby neprišlo k vytvoreniu bieleho tzv. bavlneného závitku, ktorý býva zapríčinený nevhodným priebehom chladenia. Lis používa intuitívne užívateľské rozhranie, stavový riadok informuje o priebehu celého procesu. Do pamäti je možné nastaviť a uložiť teplotu, tlak a čas. Použitie duplexu pre zdvojnásobenie kapacity je jednoduché = jednovalcový lis tak dosahuje kapacitu dvojvalcového zariadenia.

Najdôležitejšie parametre:

Tlak pre zalisovanie 1000-4000 psi (80-300 bar)krok 50 psi (5 bar)
Lisovacia teplota 50 – 220 °C, pri zmene 10°C v kroku
Prednastavený tlak 350 psi (24 bar)
Doba lisovania 1 – 20 min, pri zmene 10 sek vkroku
Doba chladenia 1 – 30 min pri zmene 10 sek vkroku
Lisovacia forma cylindrická, vrátane spodného a horného piestu, vrátane medzipiestu
Prednastavený tlak 24 bar
Rozmer formy 1,0“, 1,25“, 1,5“, 2,0“, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm