Meranie tvrdosti sú najrozšírenejšie statické skúšky. Odlišné metódy a inak tvarované vnikajúce telieska dávajú pri rovnakej testovanej vzorke odlišné výsledky. Firma Mitar s.r.o. dodáva tvrdomery pre meranie mikrotvrdosti (Vockers a Knoop), pre skúšky podľa Vickersa a pre meranie podľa Rockwella alebo Brinella.

Mikrotvrdomery 

Mikrotvrdomery podľa Vickersa a Knoopa s rôznym stupňom automatizácie pomocou špecializovaných programov

Makro a semimakro tvrdomery

Tvrdomery podľa Vickersa s rôznym stupňom automatizácie pomocou špecializovaných programov

Tvrdomery Rockwel

Tvrdomery pre metódy podľa Rockwella

Tvrdomery Brinell

Tvrdomery pre metódy podľa Brinella

Univerzálne tvrdomery

Tvrdomery skombináciou metód pre meranie podľa Vickersa,Knoopa, Rockwella a Brinella na jednom prístroji. Tvrdomery rôznym stupňom automatizácie pomocou špecializovaných programov