DELTA Manual Abrasive Cutter je jednoduchá robustná manuálna píla s vysokým výkonom pre delenie veľmi rozmerných dielov.

Táto píla umožňuje vďaka manuálnemu ovládaniu veľmi rýchle rezanie s udržaním dostatočnej kvality rezu. Presklenný kryt s rozmerným plexisklom poskytuje komfortný prehľad procesu delenia  a plynové zdvíhacie vzpery umožňujú jednoduché otváranie a zatváranie pracovného priestoru. Upínací stôl sa dodáva s normalizovanými T- drážkami v osách X a Y.

Najdôležitejšie parametre:

Motor 7,5 kW / 230 / 380 V/ 50Hz, 2000 ot/ min
Upínanie upínacie prípravky podľa požiadaviek zákazníka
Chladenie Recirkulačné chladenie s čerpadlom s výkonom 150 W, obsah zásobníka je voliteľný v rozsahu 27 až 60 L
Rezná kapacita Ø 127 mm na jedno upnutie
Rezné kotúče Ø 350 mm voliteľné podľa druhu rezaného materiálu
Hmotnosť 365 kg

Delta Medium a Large predstavujú skupinu rozbrusovacích píl stavebnicovej konštrukcie- voliteľný motor, technológia rezania, veľkosť kotúčov, stoly, chladenie a odsávania.

Píly sú orientované na akosť rezu, vysokú produktivitu, jednoduchú a bezpečnú obsluhu a čo najmenšiu ekologickú záťaž pracovného prostredia. Tieto požiadavky sa dosahujú vďaka tzv. orbitálnej metóde rezania, kedy sa kotúč pohybuje po rôznych orbitálnych dráhach s odchýlkou stredov obežných kružníc + 3mm. Dosahuje sa tak väčší tlak na jednotku aktívnej reznej plochy pri použití menšieho hnacieho motora. Podľa požiadaviek je možné dodať i stroje s už klasickým oscilačným spôsobom rezania alebo vo verzii s tzv. auto- chop rezaním. Upínací stôl sa dodáva s normalizovanými T-drážkami v ose X alebo v osách X i Y. Ako zvláštne príslušenstvo je dodávaný pohyblivý upínací stôl pre sériové rezanie.
SMARTCUT Systém automaticky nastavuje rýchlosť prenikania kotúča do vzorky, zabraňuje preťaženiu kotúča i stroja zmenou rýchlosti posuvu a taktiež zmenou styčnej plochy medzi rezným kotúčom a rezaným materiálom.
Všetky modely sú stavané podľa požiadaviek zákazníka- rôzne hnacie motory (veľkosť a napätie), orbitálny alebo klasický spôsob rezania, prevedenie obehového chladiaceho systému, upínací stôl, s elektronickou brzdou alebo bez, rôzne upínacie prípravky a odsávacie zariadenia. V zásade sú dodávané stroje s kapacitou 18´´ a 16´´ (Delta Large) a 14´´ a 12´´ (Delta Medium). Stroje môžu byť zostavené ako Orbital Cutter alebo Chop Cutter.

Najdôležitejšie parametre:

Motor 11 kW / 380 V/50 Hz, 32 A, 1900 ot/min – Delta 18”
7,5; 5,5 kW / 380 V/50 Hz, 32 A, 1900 – 2600 ot/min – Delta 16”
4,0; 5,5 kW / 380 V/50 Hz, 32 A, 2600 ot/min – Delta 14” a 12“
Upínanie podľa špecifikácie zákazníka
Chladenie recirkulačné čerpadlo s výkonom75W, obsah zásobníka kvapaliny voliteľný 27- 60 L
Rezná kapacita Ø 100 – 168 mm na jedno upnutí
Rýchlosť posuvu rezného kotúča 0,1 – 5,0 mm/sec
Rozmery 965 x 1620 x 1020 mm pro DELTA Large
Hmotnosť cca 400 kg pre Delta Large