PoliMat 2  je automatizovaný prístroj pre elektrolytické leštenie a leptanie vybavený integrovaným vodným chladením v externej cele so špeciálnou konštrukciou s laminárnym prúdením elektrolytu .

Prístroj tvoria dve samostatné časti a to prúdová jednotka a cela pre elektrolýzu vrátane 4 masiek o veľkosti 1,2 a 10 cm2. Pracovné parametre, teda napätie a čas sú oddelene nastaviteľné ako pre proces leštenia tak i pre proces leptania. Výkon cirkulačného čerpadla je plynule nastaviteľný. Cela pre leštenie a leptanie je tvorená korózii odolnou nerozbitnou trojdielnou nádobou z umelej hmoty. V spodnej časti sa nachádza motor čerpadla, ktorý pomocou magnetickej spojky poháňa čerpadlo v nádobe s elektrolytom.

Najdôležitejšie parametre:

Prípojka 220 V, 50 Hz, 1200 W max., pri dlhodobej prevádzke 550 W
Pre leštenie napätie 0 – 60 V  pri 0 – 20 A
0 – 120 V pri 0 – 10 A
Pre leptanie Napätie 0 – 15 V pri 0,25 A
Rozmery 500 x 300 x 250 mm – prúdová jednotka
priemer 210 mm, výška 340 mm – cela
Hmotnosť prúdová jednotka 21 kg, cela 4 kg