Modulárny dávkovač suspenzií BURST je flexibilné riešenie vyznačujúce sa jednoduchosťou v ovládaní a konzistenciou v príprave. V manuálnom režime je kompatibilný s akoukoľvek brúskou/ leštičkou. Zvýšenie produktivity práce sa zaisťuje niekoľkými zásobníkmi v poloautomatickom režime čo sa u hláv zaisťuje zapnutím a vypnutím cyklu dávkovača pri každom kroku. Taktiež sa môže kombinovať séria jednotiek Burst s vybraným príslušenstvom pre pripojenie s brúskou / leštičkou EcoMet/ AutoMet PRO a proces naprogramovania sa riadi pomocou jednoduchého dotykového displeja.

Jednotlivé metódy použitia:

  • Manuálna – pracuje celkom nezávisle na aktuálnom režime brúsky/ leštičky. Riadiaci panel modulu Burst sa používa pri spustení, vypnutí a nastavení množstva dávkovanej suspenzie, je možné použiť až päť modulov Burst v tomto režime. Voliteľný je ručný ovládač pre až päť kusov modulov pre prácu v manuálnom režime.
  • Poloautomatická– pracuje s kompatibilnými brúskami/leštičkami. Pomocou káblu sa prepojuje brúska/leštička s modulom Burst a kábel prenáša signál pre synchronizáciu. Každé spustenie výkonovej hlavy vedie k posunu o krok na moduloch BURST. Až päť modulov BURST je možné pripojiť k napájaniu cez USB kábel.
  • Automatická– takto pracuje Burst iba s brúskou/ leštičkou EcoMet & AutoMet Pro. Dávkovanie je programovateľné prostredníctvom ovládacieho dotykového panelu brúsky/leštičky EcoMet Pro. Pripojenie je realizované pomocou USB káblu. Modul Stage Seating je nutný (je schopný prijať až päť modulov).