Brúsky a leštičky rady EcoMet / AutoMet

Špeciálnymi postupmi pre vybrané materiály sú elektrolytické alebo chemické leštenie. Pre mechanické leštenie sa používajú v podstate rovnaké stroje ako pre brúsenie a leštenie, zmenia sa len parametre (otáčky). Pre brúsenie/leštenie sa používajú ručné, poloautomatické a úplne automatické brúsky/leštičky väčšinou s rotujúcim kotúčom.

Základná brúska / leštička EcoMet 30

Manuálna jednokotúčová alebo dvojkotúčová brúska/leštička.

Poloautomatická brúska / leštička

EcoMet 30 Semi-Auto

Jednoduchá poloautomatická brúska/leštička AutoMet 250 s pracovným diskom priemeru 250 mm. Ovládanie membránovou klávesnicou (bez možnosti programovania).  Na až 6 ks vzoriek do priemeru 40 mm. Je možno  doplniť dávkovač suspenzií Burst pre poloautomatickú prevádzku.

  Výkonná brúska / leštička AutoMet 250

Jednoduchá poloautomatická brúska/leštička AutoMet 250 s pracovným diskom o priemere 250 mm. Ovládanie membránovou klávesnicou (bez možnosti programovania).  Na až 6 ks vzoriek do priemeru 40 mm. Je možno  doplniť dávkovač suspenzií Burst pre poloautomatickú prevádzku.

  Programovateľná brúska / leštička AutoMet 250 PRO

Programovateľná výkonná brúska/leštička AutoMet 250 s priemerom pracovného disku 250 mm. Na až 6 ks vzoriek do priemeru 40 mm. Ovládanie dotykovou klávesnicou. Brúsky/leštičky je možné doplniť o dávkovač suspenzií Burst pre plne automatickú prevádzku

  Výkonná programovateľná brúska / leštička

AutoMet 300 PRO

Programovateľná vysoko výkonná brúska/leštička s motorom o výkone 1500 W a s priemerom pracovného disku 305 mm. Na až 6 ks vzoriek do priemeru 50 mm. Ovládanie dotykovou klávesnicou. Brúsky/leštičky je možné doplniť o dávkovač suspenzií Burst pre plne automatickú prevádzku.

PlanarMet 300 je novo navrhnutý stroj pre razantné brúsenie metalografických vzoriek- odstránenie deformovanej vrstvy od rezania. Je to poloautomatická, vysoko výkonná stolová brúska s brúsnym kameňom s priemerom 300 mm, vysokým krútiacim momentom, integrovaným orovnávaním brúsneho kameňa a bezpečnostným krytom.

Planarmet 300

Vibračné leštenie umožňuje vyleštiť aj inak ťažko spracovateľné vzorky ako sú napr. mäkké materiály, superzliatiny, diely pre mikroelektroniku. Táto metóda je vhodná taktiež pre prípravu tenkých rezov geologických preparátov s hrúbkou 5-10 mikrometrov. Vribromet 2 je ideálne zariadenie pre spracovanie takýchto vzoriek

Vibračná leštička Vibromet 2

Pre elektrolytické leštenie a leptanie

PoliMat-2

Modulárny dávkovač suspenzií s jednoduchým ovládaním, ktoré zaručuje konzistenciu v príprave vzoriek. V manuálnom režimeje kompatibilný s akoukoľvek brúskou a leštičkou