Dodávame stroje pre metalografiu a petrografiu- rozbrusovacie píly, presné píly, lisy na vzorky, brúsky , leštičky, optické mikroskopy, stereomikroskopy, programy pre archiváciu snímok a pre obrazovú analýzu, tvrdomery Brinnel, Vickers, Rockwell a Knoop, prenosné tvrdomery a trhacie stroje.

DELENIE
delenie
ZALIEVANIE
zalievanie
BRÚSENIE A LEŠTENIE
brusenie
TVRDOMERY A SOFTVÉR
tvrdomery
MIKROSKOPY
mikroskopy