Informácie o optimálnom a overenom spôsobe prípravy vzoriek môžete získať po registrácii a prihlásení sa do e-clubu.

Vyberte si farebne označený prvok z periodickej tabuľky a získajte metódu prípravy: